Hønen - hvor Bo og Jon mødte op med et 2,5 x 3 meter stort McDonalds-flag, som de havde scoret fra toppen af en kontorbygning. Vi brugte flaget,(hængt på hovedet), som bagtæppe ved koncerten. Herefter fik det permanent plads i opholdsstuen i kollektivet Sam U. Rai´s Stedsønner. Der var tilmed folk som brugte det som dyne.